Deze training (TRACE) kan u helpen om bij patiënten die u consulteren met luchtweginfecties effectief en veilig minder antibiotica te gebruiken.

Cette formation TRACE peut vous aider à prescrire, en toute sécurité et efficacité, moins d’antibiotiques aux patients qui viendront vous consulter pour une infection des voies respiratoires.

Het doel van deze opleiding is om het verloop van MediPrima weer te geven. Daarnaast wil ze u inzicht geven in de verschillende stappen van de toegangsprocedure en tonen hoe u deze als huisarts gebruikt. Ze legt uit hoe u de tenlasteneming van een persoon door een OCMW kan raadplegen, een prijs kan bepalen voor uw prestaties, een attest voor dringende medische hulp kan invoeren en hoe u de zorgverlening automatisch kan factureren.


Cette formation a pour objectif de décrire le système Mediprima et de vous familiariser avec les différentes étapes de son accès et de son utilisation, en tant que médecin généraliste. (Elle vous explique comment consulter la prise en charge de la personne par un CPAS, comment tarifer vos prestations, rentrer une attestation d’aide médicale urgente si nécessaire et enfin comment facturer automatiquement la ou les prestations de soins).