Indien u als psycholoog ooit vragen heeft gekregen van uw patiënten over hun psychotrope behandeling en u zich verloren voelt in het doolhof van de bestaande psychofarmaca, dan is deze e-learning iets voor u.

Het geeft inzicht in hoe psychotrope behandelingen met patiënten kunnen worden besproken en hoe de samenwerking met voorschrijvende artsen kan worden versterkt.


Cette formation en ligne s'adresse aux psychologues cliniciens ainsi qu'aux orthopédagogues cliniciens. Il permet de comprendre comment aborder la question des traitements psychotropes avec ses patients et comment renforcer la collaboration avec les médecins prescripteurs.

Le prestataire de soins comprend ce que sont les infections associées aux soins et ce qu'implique l'utilisation correcte de gants en milieu médical. Il connaît également les facteurs de risque qui favorisent le développement des infections associées aux soins, ainsi que les conséquences graves de ces infections. 

De zorgverlener begrijpt wat zorggerelateerde infecties zijn en wat het correct gebruik van handschoenen in de medische setting inhoudt. Ook kent hij de risicofactoren die het ontstaan van een zorginfectie bevorderen, evenals de ernstige gevolgen van zorggerelateerde infecties. 

Deze training (TRACE) kan u helpen om bij patiënten die u consulteren met luchtweginfecties effectief en veilig minder antibiotica te gebruiken.

Cette formation TRACE peut vous aider à prescrire, en toute sécurité et efficacité, moins d’antibiotiques aux patients qui viendront vous consulter pour une infection des voies respiratoires.

Het doel van deze opleiding is om het verloop van MediPrima weer te geven. Daarnaast wil ze u inzicht geven in de verschillende stappen van de toegangsprocedure en tonen hoe u deze als huisarts gebruikt. Ze legt uit hoe u de tenlasteneming van een persoon door een OCMW kan raadplegen, een prijs kan bepalen voor uw prestaties, een attest voor dringende medische hulp kan invoeren en hoe u de zorgverlening automatisch kan factureren.


Cette formation a pour objectif de décrire le système Mediprima et de vous familiariser avec les différentes étapes de son accès et de son utilisation, en tant que médecin généraliste. (Elle vous explique comment consulter la prise en charge de la personne par un CPAS, comment tarifer vos prestations, rentrer une attestation d’aide médicale urgente si nécessaire et enfin comment facturer automatiquement la ou les prestations de soins).