Doorheen deel 2 van de leermodule trachten we je concrete tools mee te geven om binnen een ‘benzoconsult’ niet-medicamenteuze interventies mogelijk te maken.