Geestelijke gezondheid en psychisch welzijn zijn niet altijd gemakkelijke thema’s binnen de huisartsgeneeskunde. Aan de ene kant vermijden huisartsen om het thema aan te boren en verder te exploreren of schrijft men (te) snel een antidepressivum voor. Dit omdat men onvoldoende gewapend is om depressieve klachten aan te pakken. Aan de andere kant zien we ook dat de patiënt de voorkeur geeft aan een snelle en onmiddellijke behandeling door middel van medicatie, eerder dan zich de vragen te stellen bij wat hem overkomt en hierover met zijn arts te spreken.